Wettelijke vermeldingen

Auteursrechten :

De teksten, de layout, de illustraties en de andere elementen die op de site zijn, zijn beschermd door het internationaal auteursrecht. Iedere kopie, aanpassing, vertaling of wijziging van alles of van een deel van deze site, onder gelijk welke vorm of met gelijk welk middel, electronisch, mecanisch of ander middel, is strict verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de titularis van de auteursrechten.
Iedere inbreuk kan burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen meebrengen.

Merken :

Neem nota van het feit dat een zeker aantal benamingen, tekens of logo’s die op deze site gebruikt worden, beveiligde merken zijn.

Inhoud :

WAGA4 brengt de grootste zorg aan het creëren van deze website. WAGA4 garandeert echter de nauwkeurigheid van de informatie niet. De gebruiker is ook bewust dat de voorgestelde informatie gewijzigd kan worden zonder voorafgaand bericht. Daaruit komt voort dat WAGA4 iedere verantwoordelijkheid wat de inhoud van de site of van het gebruik die ervan kan gemaakt worden zal afwijzen.

Cookies en privaat leven :

We gebruiken af en toe cookies ten einde u een betere dienst te bezorgen. Een cookie is een klein bestand die door een website op uw computer opgeslagen wordt. Deze cookie kan op dezelfde site bij een later bezoek teruggekregen worden. De cookie kan door geen andere website gelezen worden behalve dan door die hem ontworpen heeft.
We gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om bij voorbeeld uw voorkeur voor een zeker type van informatie op te nemen wat ons zal besparen dezelfde invoer van gegevens bij ieder bezoek te moeten herhalen.
De meeste cookies werken alleen maar bij een enkele sessie of bezoek. Geen enkel onder hen houdt inlichtingen in waardoor u per telefoon, e-mail of brief zou kunnen gecontroleerd worden.
Het is voor u ook mogelijk de configuratie van uw browser te maken om u bij iedere creatie van cookies te informeren of om hun creatie te verhinderen (sommige diensten die cookies gebruiken zullen dan niet meer beschikbaar zijn).

Indien u gelijk wanneer denkt dat onze site uw privéleven niet eerbiedigt, gelieve ons door ons contactformulier te contacteren.
We zullen alles te werk stellen om het probleem te ontdekken en te verbeteren.

Hyperlinken :

De hyperlinken die van deze website naar externe websites leiden, worden ontworpen om het gebruik van de site door de bezoekers te vereenvoudigen. Toch garandeert WAGA4 op geen enkele wijze de nauwkeurige, volledige en waarheidsgetrouwe aard van de informatie die in dergelijke hypertekst linken van andere sites staan. De risico’s inherent aan het bezoek van dergelijke verbonden sites worden helemaal door de gebruiker gedragen. Hun aanwezigheid betekent op geen enkele manier dat WAGA4 met hun inhoud instemt of gelijk welke verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van die andere website aanneemt.

Schade :

WAGA4 kan niet aansprakelijk worden beschouwd voor eventuele directe, indirecte of toevallige schade veroorzaakt door het gebruik van deze website. Dit geldt onder andere voor eventuele besmettingen door virussen, het blokkeren van de software, de overbelasting van de verbindingen tussen computers en/of in een net van computers alsook de onverenigbaarheid van het materieel met de door de gebruikers gebruikte software.

Allerlei :

Ieder geschil die in betrekking is met de site van waga4.com, zal uitsluitend door het Belgisch recht geregeld worden. In geval van geschil zullen uitsluitend de tribunalen van de hoofdzetel van WAGA4 bevoegd zijn.

Gegevens van WAGA4 :

WAGA4 bvba
Bergensesteenweg 1229
1070 Brussel
België
BE0830.431.648